Iekšējie kārtības noteikumi

Vēlā izbraukšana līdz plkst 13:00 - papildus maksa 10 EUR

               Bezmaksas autostāvvieta viesiem.

               Apartamentos nav atļauts smēķēt.

               Draudzīgi mājdzīvniekiem 

               Viesiem pieejams bezvadu internets  (WI-FI)

               Aizliegts bojāt apartamentu inventāru.

               Par bojājumiem, kas radušies viesu vainas dēļ, tiek ieturēta samaksa atbilstoši bojājuma apmēram.

               Bez saskaņošanas aizliegts apartamentos dedzināt sveces ( kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības).

Ārkārtas gadījumos zvanīt.

               Vienotais ārkārtas palīdzības dienests : 112

               Neatliekamās palīdzības dienests : 113